The Kingdom where You belong!

hello world!
ЗЕЛЕНА
ПОЛИТИКА

програма за устойчивост

ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА КЪМ ПЛАНЕТАТА

устойчивост и СЪОБРАЖЕНИЯ

Стараем се да отдаваме нужните грижа и внимание на природата чрез интегрирането на програми за устойчивост. За нас е от изключително голяма важност да се развиваме и растем без да нанасяме щети върху околната среда. С тези усилия се стремим да отговорим максимално както на нашите нужди, така и на тези на бъдещите поколения.

РЕЦИКЛИРАНЕ:

  • Картонените и хартиени опаковки се обработват и компресират с цел по-лесно рециклиране и съхранение. За разлика от други хотели в областта, ние разполагаме с машина за намаляване на обема на тези опаковки.
  • Събираме разделно всички стъклени и пластмасови бутилки, като те се извозват за рециклиране
  • Всички наши безалкохолни напитки са в алуминиеви опаковки, които рециклираме.
  • Полиетиленови отпадъци/найлоновите опаковки/ също събираме разделно
  • Издаваме растителния отпадък от комплекса за влагането му в общинската компостираща система в района.

Електроенергия:

  • Хотелът ни разполага с 12 зарядни станции, като в областта няма други бизнеси с такъв брой станции на едно място.
  • Имаме изградена фотоволтаична система (205 кВч) на покрива на комплекса за собствени нужди. До 10% от нужната ни електроенергия се набавя от там.
  • Всички общи части в хотелска част използват смарт система за управление на електричеството (фотоклетки и LED крушки от последно поколение)

води:

  • Използваме топлообменници за отнемане на високата температура на минералната вода с цел отопление на общи части. 80% от общите части на комплекса се отопляват чрез подово отопление захранвано от минералната вода.
  • Част от подгряването на топлата вода в хотелска част се извършва чрез топлообмен с остатъчната топлина от минералната водa
pencil